Tuesday, 11 December 2012

My New Book on Cross-Cultural Communication


Here it is!

More details and links to get it at: http://55mg2ccc.com

If you're interested in my work, I still do some straight intercultural work through Enoptron and Organisation Culture work at Throughline but my main focus over the past year or so has been Innovation (and all the culture implications there) working through a new company: KILN.

1 comment:

Vũ Nguyễn said...

TheBank là website tư vấn tài chính trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. Chuyên so sánh các sản phẩm vay vốn như vay von ngan hang sacombank, vay tín chấp vietcombank, vay vốn ngân hàng vietcombank…nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính miễn phí cho người tiêu dùng đồng thời chúng tôi có thể kết nối khách hàng với hàng nghìn chuyên gia, nhân viên tư vấn của các ngân hàng và công ty bảo hiểm trên toàn quốc.